Spender, K. (2022). Centrum og periferi : Et essay om skuespillerskolen Det Multinorske . Peripeti, 19(37), 182–189. Hentet fra https://tidsskrift.dk/peripeti/article/view/135202