Exe Christoffersen, E. (2022). Mod alle Odds: Tragedie og statistik. Peripeti, 19(S11), 126–133. https://doi.org/10.7146/peri.v19iS11.134857