Exe Christoffersen, E., Winkelhorn, K., & Krøgholt, I. (2022). FIX&FOXY’s poetik, metode og organisering: Interview med Tue Biering, oktober 2021 og januar 2022. Peripeti, 19(S11), 102–115. https://doi.org/10.7146/peri.v19iS11.134854