Vedel, K., Mølle Lindelof, A., & Kuhlmann, A. (2022). Teater, tid og tendenser. Peripeti, 19(Saernummer2), 10–23. https://doi.org/10.7146/peri.v19iSaernummer2.134020