Peripeti. (2022). Enquete: Kuratering. Peripeti, 19(35), 13–42. https://doi.org/10.7146/peri.v19i35.130694 (Original work published 1. februar 2022)