Rosendal Nielsen, T. (2021). Carte Blanche og Viborg Katedralskole: Tomrum – i mørket: Ting, tid og tilblivelse. Peripeti, 18(33), 158–161. https://doi.org/10.7146/peri.v18i33.124674