Böhnisch, S. (2020). Å forske på kulturelt omstridt teater i samtiden. Peripeti, 16(S9), 158–165. https://doi.org/10.7146/peri.v16iS9.121405