Berg, I. T., Gürgens Gjærum, R., Leirvåg, S., & Tronstad, R. (2019). En fremtid for teatervitenskapen. Peripeti, 16(30.7), 5–9. Hentet fra https://tidsskrift.dk/peripeti/article/view/117602