Arntzen, K. O. (2019). Opplevelsens teater som forskningsfelt: Et kritisk-refleksivt blikk på kunstfaglig forskning - encyklopedisk uorden og metafor som grep for å etablere feltet. Peripeti, 16(S8), 132–141. https://doi.org/10.7146/peri.v16iS8.117601