Rongved Amundsen, J. (2019). Deler og helheter. Om forholdet mellom teater og ideologikritikk. Peripeti, 16(30.7), 44–54. Hentet fra https://tidsskrift.dk/peripeti/article/view/117593