Graffer, S. (2019). Teatervitenskapen og det romlige. Peripeti, 16(30.7), 26–43. Hentet fra https://tidsskrift.dk/peripeti/article/view/117588