Berg, I. T. (2019). Teatervitenskap etter vendingen mot deltagelse – disiplinære skillelinjer for fall?. Peripeti, 16(30.7), 10–23. Hentet fra https://tidsskrift.dk/peripeti/article/view/117587