Skjoldager-Nielsen, K. (2017). Cosmos +. Peripeti, 14(26.5), 63-64. Hentet fra https://tidsskrift.dk/peripeti/article/view/110669