Christoffersen, E. E. (2021). Afbrydelsesstrategier: Om afbrydelsen som begivenhed og iscenesættelsesstrategi i en performativ æstetik. Peripeti, 8(S3), 173–194. https://doi.org/10.7146/peri.v8iS3.110599