Lehmann, N. (2021). Nærværsformer: Mod en konstruktivistisk omgang med performativitet. Peripeti, 8(S3), 91–110. https://doi.org/10.7146/peri.v8iS3.110591