Løhmann Stephensen, J. (2012). Kreativitet og videnspolitik: Perspektiver på kreativitetsbegrebets indtog i og relevans for universitetets vidensproduktion. Peripeti, 9(S4), 9–27. https://doi.org/10.7146/peri.v9iS4.110572