Christoffersen, E. E. (2007). Kunsten at snuble: Om serendipitet og benspænd. Peripeti, 4(S1), 15–34. https://doi.org/10.7146/peri.v4iS1.110529