Redaktion, P. (2007). Redaktionelt forord: Serendipitet. Peripeti, 4(S1), 5–7. https://doi.org/10.7146/peri.v4iS1.110527