Larsen, W. (2017). Likestilt dramaturgi – mot en heterogen estetisk modell. Peripeti, 14(27/28), 128–141. Hentet fra https://tidsskrift.dk/peripeti/article/view/110434