Elung-Jensen, P. (2021). Teaterteksten som metaforisk struktur. Peripeti, 4(8), 65–76. Hentet fra https://tidsskrift.dk/peripeti/article/view/110157