Vitting-Seerup, S. (2018). * ’Flygtninge’ på scenen - dilemmaer og potentialer. Peripeti, 15(29/30), 127–137. Hentet fra https://tidsskrift.dk/peripeti/article/view/109637