Stavning Thomsen, B. M. (2012). Melancholia – verdens dionysiske undergrund. Peripeti, 9(17), 9–20. https://doi.org/10.7146/peri.v9i17.108235