Hustvedt, K. (2011). Realitet på spill: Iscenesettelse av det reelle i teater og teaterpedagogikk. Peripeti, 8(15), 41–51. Hentet fra https://tidsskrift.dk/peripeti/article/view/108210