(1)
Nielsen, T. R. Menneske-Specifikt Teater. Peripeti 2011, 8, 110-115.