(1)
Nielsen, T. Menneske-Specifikt Teater. PERI 2011, 8, 110-115.