(1)
Böhnisch, S.; Gjærum, R. G.; Nielsen, T. R.; Christoffersen, E. E. Redaktionelt Forord. Peripeti 2011, 8, 5-7.