(1)
Exe Christoffersen, E.; Winkelhorn, K.; Krøgholt, I. FIX&FOXY’s Poetik, Metode Og Organisering: Interview Med Tue Biering, Oktober 2021 Og Januar 2022. Peripeti 2022, 19, 102-115.