(1)
Berg, I. T.; Gürgens Gjærum, R.; Leirvåg, S.; Tronstad, R. En Fremtid for Teatervitenskapen. Peripeti 2019, 16, 5-9.