(1)
Arntzen, K. O. Opplevelsens Teater Som Forskningsfelt: Et Kritisk-Refleksivt Blikk På Kunstfaglig Forskning - Encyklopedisk Uorden Og Metafor Som Grep for å Etablere Feltet. Peripeti 2019, 16, 132-141.