(1)
Graffer, S. Teatervitenskapen Og Det Romlige. Peripeti 2019, 16, 26-43.