(1)
Berg, I. T. Teatervitenskap Etter Vendingen Mot Deltagelse – disiplinære Skillelinjer for Fall?. Peripeti 2019, 16, 10-23.