(1)
Elung-Jensen, P. Teaterteksten Som Metaforisk Struktur. Peripeti 2021, 4, 65-76.