(1)
Christoffersen, E. E. 9x9x9.: Det Kgl. Teater Og Statens Museum for Kunst. Peripeti 2015, 12, 116-119.