(1)
Stavning Thomsen, B. M. Melancholia – Verdens Dionysiske Undergrund. Peripeti 2012, 9, 9-20.