[1]
Exe Christoffersen, E., Winkelhorn, K. og Krøgholt, I. 2022. FIX&FOXY’s poetik, metode og organisering: Interview med Tue Biering, oktober 2021 og januar 2022. Peripeti. 19, S11 (nov. 2022), 102–115. DOI:https://doi.org/10.7146/peri.v19iS11.134854.