[1]
Vedel, K., Mølle Lindelof, A. og Kuhlmann, A. 2022. Teater, tid og tendenser. Peripeti. 19, Saernummer2 (okt. 2022), 10–23. DOI:https://doi.org/10.7146/peri.v19iSaernummer2.134020.