[1]
Berg, I.T., Gürgens Gjærum, R., Leirvåg, S. og Tronstad, R. 2019. En fremtid for teatervitenskapen. Peripeti. 16, 30.7 (dec. 2019), 5–9.