[1]
Arntzen, K.O. 2019. Opplevelsens teater som forskningsfelt: Et kritisk-refleksivt blikk på kunstfaglig forskning - encyklopedisk uorden og metafor som grep for å etablere feltet. Peripeti. 16, S8 (dec. 2019), 132–141. DOI:https://doi.org/10.7146/peri.v16iS8.117601.