[1]
Rongved Amundsen, J. 2019. Deler og helheter. Om forholdet mellom teater og ideologikritikk. Peripeti. 16, 30.7 (dec. 2019), 44–54.