[1]
Graffer, S. 2019. Teatervitenskapen og det romlige. Peripeti. 16, 30.7 (dec. 2019), 26–43.