[1]
Berg, I.T. 2019. Teatervitenskap etter vendingen mot deltagelse – disiplinære skillelinjer for fall?. Peripeti. 16, 30.7 (dec. 2019), 10–23.