(1)
Nystrøm Simonsen, K. Immortalised in Marble: Lord Byron Portrayed by Bertel Thordvaldsen. pdia 2014, 7, 159-172.