Janson, Oscar. “Litterär Kvinnokamp, Anno 2014 : Feminismens Funktioner I Receptionen Av Kristina Sandbergs Maj-Trilogi”. Passage - Tidsskrift for litteratur og kritik 38, no. 89 (juni 5, 2023): 61–75. Set februar 27, 2024. https://tidsskrift.dk/passage/article/view/137910.