Pennlert, J. “Meningen Med Metoden: Litteratursociologiska Metoddiskussioner Då Och Nu”. Passage - Tidsskrift for Litteratur Og Kritik, bd. 38, nr. 89, juni 2023, s. 155-69, https://tidsskrift.dk/passage/article/view/137915.