Janson, O. “Litterär Kvinnokamp, Anno 2014 : Feminismens Funktioner I Receptionen Av Kristina Sandbergs Maj-Trilogi”. Passage - Tidsskrift for Litteratur Og Kritik, bd. 38, nr. 89, juni 2023, s. 61-75, https://tidsskrift.dk/passage/article/view/137910.