[1]
K. I. Skjerdingstad og Åse K. Tveit, “Litteraturen i NRK Fjernsynet 1960-64: Formidlingens former og funksjoner”, Passage, bd. 38, nr. 89, s. 137–154, jun. 2023.