[1]
O. Janson, “Litterär Kvinnokamp, anno 2014 : Feminismens funktioner i receptionen av Kristina Sandbergs Maj-trilogi”, Passage, bd. 38, nr. 89, s. 61–75, jun. 2023.