Bjerring-Hansen, J. og Ørtoft Rasmussen, S. (2023) “Litteratursociologi og kvantitative litteraturstudier: Den historiske roman i det moderne gennembrud som case”, Passage - Tidsskrift for litteratur og kritik, 38(89), s. 171–189. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/passage/article/view/137987 (Set: 22 februar 2024).