Janson, O. (2023) “Litterär Kvinnokamp, anno 2014 : Feminismens funktioner i receptionen av Kristina Sandbergs Maj-trilogi”, Passage - Tidsskrift for litteratur og kritik, 38(89), s. 61–75. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/passage/article/view/137910 (Set: 28 februar 2024).