Jelsbak, T. (2023) “‘A Danish Genius of Madness’ : Tove Ditlevsens comeback og globale gennembrud som litteratursociologisk case”, Passage - Tidsskrift for litteratur og kritik, 38(89), s. 43–59. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/passage/article/view/137909 (Set: 24 februar 2024).